Alle hypohteekvormen gratis en direct met het beste advies dat bij U past.

De Levenhypotheek

De levenhypotheek is een vorm waarbij u rente en premie betaalt. U maakt zo volledig mogelijk gebruik van uw rentevoordeel door de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk in te lossen, middels de opbrengst uit de levensverzekering. De levensverzekering zorgt voor de opbouw van vermogen of voor de inlossing bij eerder overlijden (minimaal 60% van de hypotheek).

De levenhypotheek De levenhypotheek

Traditionele Levensverzekering
Bij deze levensverzekering is het op te bouwen vermogen gegarandeerd. Deze garantie is gebaseerd op de spaarpremie en een rendement van 3% (ook wel rekenrente genoemd). Ongeacht de garantie is de opbouw van de polis afhankelijk van de resultaten die de verzekeraar jaarlijks behaald. De opgebouwde waarde boven het garantiekapitaal zal altijd behouden blijven en nooit meer in waarde dalen.

 

Wilt u weten welke hypotheek het beste bij u past?


Wilt u de meest voordelige hypotheek?


Wilt u de meest actuele rente tarieven?
Hypotheekvorm:
Beleggingshypotheek
Spaarhypotheek
Bankspaarhypotheek
Levenhypotheek
Annuïteitenhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Effectenhypotheek
Hybride hypotheek
Krediethypotheek
Liniaire hypotheek